Csoportos egészségfelmérés

egészségfelmérésA csoportos egészségfelmérés alapja egy komplex kérdőív, melyet a munkahely sajátosságainak figyelembevételével állítunk össze. A kérdéssort, anonimitását megőrizve, minden dolgozó kitölti, így az összes dolgozóra vonatkozó, teljes, átfogó képet kapunk az aktuális, kiinduló helyzetről.

Részletes adatokat gyűjtünk a dolgozók egészségi állapotáról, életmódbeli szokásaikról, az egészségi állapotot befolyásoló körülményekről, szubjektív véleményükről a munkahelyi környezettel / munkakörülményekkel kapcsolatban.

A kérdőívek összegyűjtését követően átfogó elemzés készül, melyből a vállalat vezetősége képet kap a munkavállalók egészségi állapotáról, életmódjáról, tápláltsági állapotáról, káros szokásairól. Választ kap a munkavállalók egészségét befolyásoló legfontosabb tényezőkről és fény derül a dolgozók igényeire a változtatásokkal kapcsolatban.

A felmérés adatainak birtokában, a konzultációkat követően elkészül a problématérkép (a felmérés egyes területein kirajzolódott problémák összegzése, súlyozása a beavatkozási szükséglet szerint). A fentiekből már egyértelműen látszik, hogy milyen területen van szükség egészségfejlesztésre, az egészség értékének tudatosítására, az egészséges életmód népszerűsítésére.