Egészségterv

Az egészség fejlesztése ugyanolyan stratégiai tervezést igényel, mint bármilyen más fejlesztési folyamat. A fejlesztés célja a jobb egészség, a jobb életminőség, mely csak akkor tud igazán megvalósulni, ha a célcsoport igényeit tekinti kiindulópontnak és pontosan megtervezve, tudatosan halad a kijelölt cél felé.

Az egészségterv lényegében egy komplex programtervezet, mely elkészítésekor a csoportos egészségfelmérésből indulunk ki, és a közösség tagjainak aktív részvételére építő (legalább 5 évet átfogó) stratégiai tervet dolgozunk ki.

Az egészségterv folyamatjellegű, megvalósításának lépései:
egészségterv 1. a kiinduló helyzet felmérése
2. egészségfejlesztési stratégia kialakítása a kapott eredmények alapján
3. egyedi cselekvési terv kidolgozása, programok megvalósítása
4. az egészségterv folyamatos külső-belső kommunikációja
5. folyamatos értékelés, monitorozás és visszacsatolás a program során

Az általunk készített egészségterv kiterjed mindazokra a tényezőkre, amelyek hatással vannak az egészségi állapot alakulására. A valós szükségletek feltárásán alapul, és arra dolgoz ki cselekvési programot. A programok kidolgozásánál figyelembe vesszük, hogy az ajánlott cselekvések az adott közösség keretein belül, helyi erőforrásokból is megvalósíthatóak legyenek. Ajánlásokat fogalmazunk meg és követhető, megvalósítható életmódmodelleket kínálunk a közösség tagjai, illetve döntéshozói számára.

egészségterv Vállaljuk cégek és non-profit szervezetek munkahelyi egészségtervének elkészítését és szakmai közreműködőként települési egészségtervek kidolgozását.